کفسابی |در چه مواقعی به کفسابی نیاز می باشد

کفسابی |

کفسابی |در صورت تراز نبودن سنگ ها که در این صورت لبه های پستی وبلندی سنگ ها و یا موزاییک ها در یک سطح به صورت کاملا” صاف نمی باشد

کفسابی

09124291526 - 02144821384

در چه مواقعی به کفسابی نیاز می باشد

یک‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ | 18:580 نظر1383 بازدید

در چه مواقعی به کفسابی نیاز می باشد :

1) در صورت تراز نبودن سنگ ها که در این صورت لبه های پستی وبلندی سنگ ها و یا موزاییک ها در یک سطح به صورت کاملا” صاف نمی باشد .

2) ریختن ملات و یا سیمان ، چسب ، رنگ در حین فرش موزاییک و یا سرامیک کف به گونه ای که امکان تمیز کردن آن نباشد.

3) کدر و خراب و یا کثیف شدن کف در طی مدت زمان طولانی .

4)لکه دار شدن بر اثر شست وشوی مداوم با جوهر نمک

5)کدر شدن سنگ بر اثر رفت وامد زیاد در دانشگاه ها و بیمارستان ها و مکان های زیارتی تجاری و…