کفسابی |مراحل کفسابی و سنگ سابی ایتالیایی

کفسابی |

کفسابی | ساب بالقمه ی 46 برای رفع پستی و بلندی سنگ و یکدست شدن آن

کفسابی

09124291526 - 02144821384

مراحل کفسابی و سنگ سابی ایتالیایی

یک‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ | 18:550 نظر1573 بازدید

مراحل کفسابی و سنگ سابی ایتالیایی

    ساب بالقمه ی   46  برای رفع پستی و بلندی سنگ و یکدست شدن آن
    ساب بالقمه ی   60  برای از بین بردن خط های زبر قبلی
    ساب بالقمه ی 120
    ساب بالقمه ی 220
    ساب بالقمه ی لاکی یا 400 برای براقیت
    ساب بالقمه ی  800 برای براقیت بیشتر
    ساب بالقمه ی  سیناکس برای شفافیت سنگ
    ساب بالقمه ی ایتالیایی برای درخشندگی و شفافیت فوق العاده سنگ بکار می رود.